Dyslexie: hoe zet ik de POWER-knop van mijn leerlingen aan?

Het woord ‘dyslexie’ is je waarschijnlijk niet onbekend. Misschien heb je er zelf wel mee te maken of ken je iemand uit je omgeving. We worden ons er steeds meer van bewust dat het iets is om rekening mee te houden op scholen of in het werkveld. Er is de laatste jaren dan ook veel vooruitgang geboekt. Denk maar aan de speciale regelgeving voor dyslectici of het gebruik van voorleesprogramma’s in de klas. Toch zijn we er nog niet. Veel kinderen (maar ook volwassenen) kampen nog met een negatief zelfbeeld en kunnen zich daardoor niet optimaal ontplooien. Een juiste leeromgeving creëren kan daarbij echter wonderen doen. Juist hier hechten we met Typ10 ontzettend veel belang aan. We willen élk kind de kans geven om goed en vlot te leren typen. We reiken handvaten aan voor leerlingen met dyslexie of andere leermoeilijkheden. We vinden het dan ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen rond dit thema en volgden de sessie ‘Hoe zet ik de POWER-knop van mijn leerlingen aan’, die werd georganiseerd door LBRT en HOI foundation.

Wat is dyslexie?

Bron: HOI Foundation

Naar dyslexie is er al veel onderzoek gedaan. Vroeger dachten ze dat het ‘woordblindheid’ betekent, maar ondertussen weten we dat het niets met de ogen te maken heeft. Het speelt zich namelijk af in de hersenen. Erfelijkheid speelt hierbij een rol, maar de precieze oorzaak is nog onbekend.  Mensen met dyslexie hebben veel moeite om de juiste letters te koppelen aan de juiste klank. Op school hebben ze een grote achterstand in zowel lezen als spellen, terwijl ze voor andere vakken wel vaak goed presteren. Het heeft dus niets te maken met intelligentie, al voelen deze kinderen zich wel vaak ‘minder slim’. Ze moeten op school de hele dag iets doen waar ze minder goed in zijn, wat uitmondt in veel frustraties. Deze leeringen zijn vaker moe en hebben op het einde van de dag soms last van hoofdpijn. Bovendien scheppen ze weinig plezier aan het lezen en spellen.

Naar een positief zelfbeeld

Maar dyslexie hoeft niet persé te betekenen dat je het niet kan. Oefening baart kunst. Hoe langer hoe beter. Het probleem is vaak dat het ontbreekt aan motivatie. En hierbij speelt de leerkracht een belangrijke rol: hoe kun je iemand motiveren als die de hele dag iets moet doen waar hij/zij niet goed in is?

De HOI Foundation heeft als missie het beeld van dyslexie veranderen van stoornis naar een brein dat anders werkt en eigen voordelen en nadelen heeft. Ze willen dat personen met dyslexie vol zelfvertrouwen hun talenten gaan ontdekken en benutten. Hiervoor is het belangrijk om te focussen op wat ze wel kunnen. Dit zal het kind zelfvertrouwen schenken, iets wat ze nodig hebben om vooruit te gaan in het leven.

Kinderen hebben ‘durf’ om te leren nodig. Dit zal het plezier aan het leren en de zelfredzaamheid vergroten. Op het einde van de basisschool zouden ze over voldoende ‘zelfsturing’ moeten beschikken, zodat ze met vertrouwen naar het secundair onderwijs kunnen gaan. De leerkracht speelt hierbij een cruciale rol. De vraag die zij zich moeten stellen is niet “Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn leerling de perfecte lezer/schrijver wordt” maar wel “Wat kan ik (nog meer) doen voor mijn leerling, om het vol zelfvertrouwen en motivatie de beste lezer en schrijver die erin zit te laten worden?” . Hiermee creëren zij een positieve leeromgeving, met oog voor het individu.

Dyslexie 2.0

Omdat het over een nieuwe benadering gaat, spreekt de HOI foundation over ‘Dyslexie 2.0’. Dit houdt in dat het niet persé een ‘stoornis’ hoeft te zijn. Je kan het ook als een KRACHT zien! Mensen met dyslexie hebben een andere manier van denken die niet alleen nadelen, maar ook voordelen heeft. Ze zijn vaak beter in visueel denken. Bovendien tonen ze zich creatiever, innovatiever en ze denken meer out-of-the-box dan de meeste andere mensen. Niet voor niets zijn er ook heel wat beroemde mensen met dyslexie. Denk maar aan Einstein, Mozart, Walt Disney of Leonardo Da Vinci. Deze laatste was bovendien linkshandig en schreef alles in spiegelschrift, iets dat wel vaker voorkomt bij dyslectici.

Volgens sommigen zou maar liefst 20% van de bevolking (een vorm van) dyslexie hebben, maar het is heel moeilijk om hier een getal op te kleven. Wel staat het vast dat je het met dyslexie ook heel ver kan schoppen! De dingen waar dyslectici in uitblinken, noemen ze ook wel de STER-krachten. In het volgende filmpje wordt dit heel duidelijk uitgelegd:

Dyslexie in de 21e eeuw

Deze andere manier van naar de wereld kijken, kunnen we zeker goed gebruiken in de maatschappij. Het zijn kwaliteiten die heel belangrijk zijn voor o.a. het ondernemerschap. Als deze manier van denken voldoende aangemoedigd wordt, dan kan het een kracht worden waarmee je zeker succesvol kan zijn in de 21e eeuw!

Scholen hebben hier ondertussen meer en meer inzicht in en zoeken naar manieren om dyslectici de juiste ondersteuning te bieden. En met Typ10 bieden wij hen een zeer praktisch hulpmiddel aan!

Leren typen voor dyslectici

Zeker sinds de digisprong in het onderwijs is er veel vraag naar het leren typen in het algemeen. Onze cursus houdt daarbij speciaal rekening met kinderen met dyslexie. Zij hebben extra baat bij het leren typen, aangezien ze in de klas vaak met voorleesprogramma’s (zoals Sprint) mogen werken. Het probleem bij veel typcursussen is echter dat ze vaak focussen op snelheid en op het puur motorische aspect, iets wat voor kinderen met leer- of ontwikkelingsstoornissen net een valkuil is.

Met Typ10 pakken we het daarom anders aan. We wijken af van de klassieke ‘schoolse’ aanpak, die vaak nog gericht is op het repetitieve en veel druk op de kinderen legt. Met onze methode focussen we op het individueel leervermogen en het eigen tempo, waardoor het leren typen haalbaar wordt voor elk kind.

Voordelen van de Typ10-methode voor kinderen met dyslexie

Onze positieve aanpak zorgt ervoor dat elk kind mee is. Obstakels in het leerproces zoals faalangst worden verminderd door enerzijds het elimineren van tijdsdruk en anderzijds de opbouw van niveaus. We leggen de nadruk op wat de kinderen wel kunnen en werken van daaruit verder op een motiverende en uitdagende manier. In de plaats van te focussen op het motorische aspect, leren de kinderen op een speelse en cognitieve manier. Hierbij richten we ons op zoveel mogelijk verschillende leerkanalen. Veel aandacht gaat naar het ‘visuele’, iets wat voor dyslectici vaak veel beter werkt. Aan elke letter koppelen we een kleur, een afbeelding en een versje. Kinderen doen daarnaast ook een beroep op hun voorstellingsvermogen, wat als voordeel heeft dat ze gemotiveerder zijn om te leren. Meer info over onze methode vind je hier.

Spelend leren met oog voor het individu

Ook het inoefenen gebeurt op een leuke manier: via verhaaltjes en speelse invuloefeningen op het online platform. Hiermee kunnen de kinderen wisselbekers en diamanten verzamelen. Per afgewerkte oefening verdienen ze een beker. Via dit beloningssysteem creëren we het gevoel dat ze ‘succesjes’ behalen, zelfs wanneer ze nog (veel) fouten maken. We sporen ze aan om de oefening opnieuw te maken en zo hun bronzen beker in te wisselen voor een zilveren of een gouden. De lesgever kan via het beheer de leerlingen individueel opvolgen en begeleiden. Het platform biedt per leerling ook gepaste remediëringsoefeningen aan. Doordat er zoveel oog is voor het individu kan elk kind zich zonder druk en op eigen tempo het blind typen eigen maken. Hierdoor ligt het slaagpercentage van de Typ10-methode erg hoog (>92%), ook bij kinderen met dyslexie!

Meer info?

Heb je interesse om een Typ10-cursus te volgen? Klik hier voor meer info over onze homeschooling-lessen of zomerkampen.

Wil je zelf Typ10-lesgever worden. Klik hier voor meer info over onze trainingscursussen voor leerkrachten of ondersteuners. Je kunt ook een gratis proefpakket bestellen.

Geef een reactie