Dyslexie en blind leren typen

Mensen met dyslexie zijn vaak creatieve, beeldende of logische denkers. Met de juiste begeleiding en door het aanbieden van de juiste leerstrategieën die bij hen passen, zullen ze met minder pijn en moeite de positie in de samenleving kunnen innemen die bij hun talenten aansluit.

Bij Typ10 hebben we een didactische leermethode ontwikkeld die heel goed aansluit bij de specifieke behoeftes van deze leerlingen. Blind leren typen is een belangrijk hulpmiddel om hun ‘zelfredzaamheid’ te vergroten dus het is van groot belang dat ze dit zonder al te veel druk en frustratie kunnen aanleren. Daarom geven we je graag enkele handvaten mee van het Typ10-programma!

Dyslexie = ‘anders’ denken

Er zijn nog veel misverstanden rond dyslexie en er wordt nog volop wetenschappelijk onderzoek rond gedaan, maar één ding staat vast:
Mensen met dyslexie denken op een ‘andere’ manier. Het heeft dus niets met intelligentie, slecht zicht of luiheid te maken!

Ze hebben vaak moeite met lezen en schrijven. Blind leren typen is een belangrijk hulpmiddel om hun ‘zelfredzaamheid’ te vergroten (voor bv. laptop met tekstverwerking, spellingcontrole, voorleessoftware, …)

Om een juiste leerstrategie hiervoor te ontwikkelen, is het van belang om eerst een goed beeld te hebben van de (mogelijke) sterktes en uitdagingen van deze kinderen:

Sterke kanten:

in vergelijking met anderen, blinken ze vaak uit in…

 • creatief problemen oplossen
 • levendige verbeelding
 • uitstekend lange termijn geheugen m.b.t. ervaringen
 • groot doorzettingsvermogen
 • visueel-analytisch vermogen

Uitdagingen:

ze hebben meer behoefte aan ondersteuning bij…

 • ordenen & structureren
 • complexe opdrachten
 • onthouden van losse, op zichzelf staande gegevens
 • druk en zelfvertrouwen
 • zich concentreren

Aanpak van de Typ10 methode:

 • Bewegend leren: laat de leerlingen niet enkel achter de pc leren. We starten steeds met een bewegingsspel. Dit zorgt voor een betere focus en dat de leerstof beter geïntegreerd wordt.
 • Geheugensteuntjes: leerlingen leren de letterposities aan a.h.v. woorden, afbeeldingen en versjes.
 • Verbeelding: we gebruiken verhaaltjes om hun voorstellingsvermogen te activeren en zo het verbeeldend leren te ondersteunen.
 • Kleuren: elke letter krijgt een kleur die hoort bij een bepaalde vinger. Dit bevordert het visueel denken.
 • Geen tijdsdruk: tijdens het leerproces wordt er geen gebruik gemaakt van snelheidsspelletjes. De focus ligt op de juistheid, waardoor de opdracht niet te complex is. 
 • Herkenbare lesstructuur: elke les is opgebouwd uit 4 stappen die steeds terugkeren. Hiermee wordt de leerstof en het leergedrag gestructureerd.
 • Verschillende leerkanalen: variatie in visuele, motorische en auditieve aanbieding.

Aangepast lesmateriaal van Typ10:

 • Aangepast werkboek: voor kinderen met dyslexie of schrijfproblemen gebruiken we een werkboek met minder oefeningen, kortere instructies, overzichtelijke lay-out, minder schrijfwerk en meer visuele input.
 • Adaptief online platform: de instellingen en hulpmiddelen zijn per leerling aanpasbaar  (bv. toetsenbord op scherm weergeven, kleurtjes oplichten, teksten laten voorlezen, …)
 • Ingesproken teksten: bij de oefeningen in het online platform is er een functie om de teksten te laten voorlezen. Zo kun je leesmoeilijkheden wegnemen.
 • Fouten maken mag: In de eerste fase oefenen we zonder scherm. Wanneer ze in het online platform aan de slag gaan, kun je de kleurmarkering uitzetten zodat er geen rode of groene kleur verschijnt om juist of fout aan te geven. Je kunt ook geen gebruik maken van de backspace.
 • Beloningssysteem: de nadruk ligt op wat ze wel al kunnen. Via het wisselbekersysteem in het online platform krijgen de leerlingen ook al een (bronzen) beker als maar 50% juist is. Daarna worden ze uitgedaagd dit in te wisselen tegen een zilveren of bronzen beker of diamant. Zo blijven ze gemotiveerd om verder te oefenen.
 • Aangepaste test: de finale test voor het diploma is zo opgesteld dat je deze 3x kunt laten afleggen. De eerste keer geef je aan dat het ‘om te oefenen‘ is, zodat leerlingen minder faalangst ervaren. De derde keer kun je de moeilijkheidsgraad eventueel verhogen.

Geef een reactie