Dyslexie en blind leren typen

Mensen met dyslexie zijn vaak creatieve, beeldende of logische denkers. Met de juiste begeleiding en door het aanbieden van de juiste leerstrategieën die bij hen passen, zullen ze met minder pijn en moeite de positie in de samenleving kunnen innemen die bij hun talenten aansluit. Bij Typ10 hebben we een didactische leermethode ontwikkeld die heel … Lees meer

De voordelen van leren typen voor kinderen met leer- en/of ontwikkelingsmoeilijkheden

Leren typen, met andere woorden een toetsenbord gebruiken, is een echte meerwaarde in het dagelijks leven. Sterker nog, deze vaardigheid is een onmisbaar hulpmiddel geworden in de huidige digitale wereld, ook in de onderwijssector. Voor kinderen van alle leeftijden, maar ook voor kinderen met specifieke leer- en/of ontwikkelingsmoeilijkheden of -stoornissen, heeft leren (blind) typen onder … Lees meer

Hoe kan ik een goede typeles aanbieden in de klas die werkt voor álle kinderen?

De digitalisering van het onderwijs brengt heel wat kansen mee. Hoe zorgen we er nu voor dat alle kinderen deze kansen optimaal kunnen benutten? Om efficiënt digitaal te kunnen werken, is blind leren typen essentieel. Idealiter wordt dit klassikaal aangeleerd, rekening houdend met het individueel leervermogen van elk kind. Het probleem is dat vaak de kennis en know-how ontbreekt bij de leerkrachten. Behoefte aan … Lees meer

Christiaan vond samen met een groep kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen Typ10 uit: een methode om blind te leren typen die is aangepast aan hun eigen ervaring

Christiaan Giudice ondervond in zijn kindertijd al snel problemen met lezen, schrijven en concentreren. Dit maakte de schoolse periode voor hem niet altijd even makkelijk: hij kon op weinig begrip en ondersteuning rekenen. Uiteindelijk bleef hij niet bij de pakken neerzitten en maakte hij een kracht van zijn negatieve ervaringen uit het verleden: hij ontwikkelde, … Lees meer

Typ10 in het buitengewoon onderwijs – Interview KOCA Basisonderwijs Antwerpen

In het KOCA Basisonderwijs in Antwerpen zitten leerlingen van verschillende types die o.a. problemen kunnen hebben op het gebied van lezen, schrijven, spreken, motoriek, concentratie, … Leerkracht Nele Ameloot en Logopediste Julie Vermeiren geven al enkele jaren Typ10 in KOCA Basisonderwijs en vatten hun ervaring samen: Waarom werken jullie met Typ10? Heel wat kinderen bij … Lees meer

Valkuilen en opportuniteiten in het afstandsonderwijs (De Afspraak)

“Chaos in het onderwijs” zo wordt in het tv-programma de Afspraak de huidige situatie in scholen omschreven. Klassen of zelfs volledige scholen moeten steeds vaker sluiten door een hoog aantal Corona-besmettingen en strenge quarantaine-regels. Sommige kinderen kunnen hierdoor nog nauwelijks naar school en lopen steeds grotere achterstanden op. Als alternatief kan men overschakelen op afstandsonderwijs, … Lees meer

Typ10 als springplank voor de digisprong in het onderwijs

 In mei nam Typ10 deel aan de (virtuele) EdTech meeting, die georganiseerd werd in Dublin. EdTech staat voor ‘educatieve technologie’ en draait rond de vraag hoe we technologie inzetten om een nieuwe vorm van leren mogelijk te maken. Covid-19 heeft gezorgd voor een digisprong in het onderwijs en elke school/leerkracht is hier volgens eigen kunnen … Lees meer