Christiaan vond samen met een groep kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen Typ10 uit: een methode om blind te leren typen die is aangepast aan hun eigen ervaring

Christiaan Giudice ondervond in zijn kindertijd al snel problemen met lezen, schrijven en concentreren. Dit maakte de schoolse periode voor hem niet altijd even makkelijk: hij kon op weinig begrip en ondersteuning rekenen.

Uiteindelijk bleef hij niet bij de pakken neerzitten en maakte hij een kracht van zijn negatieve ervaringen uit het verleden: hij ontwikkelde, samen met een groep kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen, een tool om deze kinderen te helpen.

Kinderen leren niet allemaal op dezelfde manier. Dat heeft hijzelf aan den lijve mogen ondervinden. De leermethode moest volgens hem aangepast worden aan de leerbehoeftes van de leerlingen en niet omgekeerd.

Stage in een praktijk voor kinderen met psychomotorische uitdagingen

Op school had Christiaan moeite met stilzitten, concentreren en opletten. Het keurig en foutloos schrijven wilde maar niet lukken en hij had het idee dat hij niet paste in het ‘schoolse’ systeem. Na een paar keer van school te zijn veranderd, koos hij uiteindelijk voor een opleiding tot leerkracht Lichamelijke Opvoeding. Die keuze lag voor de hand want zijn passie voor sport in combinatie met de doelgroep kinderen en jongeren, was echt iets voor hem.

Tijdens zijn stage kwam hij terecht in een praktijk voor kinderen met psychomotorische uitdagingen. Ondanks dat deze kinderen gemiddelde leercapaciteiten hadden, waren ze niet in staat om netjes te schrijven, iets waar Christiaan zich volledig in herkende. Dit maakte ook dat hij getriggerd werd en graag een manier wou vinden om deze kinderen te kunnen helpen.  

Naast dat het netjes schrijven moeizaam ging, bleek dat deze doelgroep ook veel moeite had met het aanleren van een goede pengreep. Een compensatie, zoals het blind leren typen, zou deze kinderen kunnen helpen, maar ook dit bleek niet vanzelfsprekend met de bestaande typeprogramma’s. Christiaan is daarom samen met de kinderen op zoek gegaan naar een aangepaste manier om blind te leren typen, rekening houdend met hun leer- en ontwikkelingsproblematiek.

Ze gingen aan de slag met verschillende typecursussen, maar moesten telkens opnieuw afhaken omdat de kinderen hierbij teveel druk en frustratie ervaarden. De typecursussen gingen allemaal motorisch en repetitief te werk. Dat wil zeggen dat ze een heel aantal keer dezelfde letter moesten typen, dit meestal ook nog eens onder tijdsdruk. Al snel raakten ze hierdoor gedemotiveerd.

Het visueel voorstellingsvermogen als sterkte en interesse

Hierdoor kwam Christiaan op het idee om de tijdsdruk weg te nemen en een typecursus te ontwikkelen waarbij het tempo absoluut geen rol speelt. Het motorische aspect en de automatisering bleven wel nog steeds een uitdaging. Christiaan ging daarom samen met de kinderen op zoek naar hun sterktes en interesses. Deze bleken voornamelijk te liggen in het visueel voorstellingsvermogen.

Kinderen met leer- en/of ontwikkelingsstoornissen zoals bv. dyslexie leren vaak op een visuele manier. Hieruit ontstond het idee om aan elke letter een kleur en een afbeelding te koppelen. Zo zijn de R en de T twee letters die met de wijsvinger worden getypt. Hieraan koppelen we de kleur groen en de woorden ‘Roofvogel’ en ‘Top’. De letters bevinden zich op de bovenste rij van het toetsenbord, wat logisch is als je gebruik maakt van je voorstellingsvermogen. Een roofvogel en een top bevinden zich immers ook hoog in de lucht.

Het onbewust, spelend en bewegend leren nam de druk en frustratie weg

Toen de kinderen de letters aan de hand van de kernwoorden oefenden, merkte Christaan dat ze hierbij verhaaltjes verzonnen. Blijkbaar was dit een manier om het blind typen in te oefenen, zonder dat dit al te zeer als ‘herhalend’ werd ervaren. Ze focusten zich op hun verbeelding en waren daardoor eerder onbewust bezig met het aanleren van de letters en de bijhorende motoriek. Daardoor viel er een grote last van hun schouders en bleven ze gemotiveerd om verder te oefenen.

Enkele kinderen liepen wel nog tegen een ander struikelblok aan: ze hadden, net zoals Christiaan, moeite om zich lang te concentreren en stil te blijven zitten aan de computer. Daarom werd er op zoek gegaan naar bewegingsspelletjes. Hier kwam Christiaans achtergrond als LO-leerkracht goed van pas: zo vormden ze samen tal van loop- en balspelletjes om tot leuke Typ10-spelletjes.

Christiaan merkte dat de kinderen de bewegingsspelletjes niet alleen heel leuk vonden, maar dat het hen op die manier ook beter lukte om de geleerde letters en bijhorende hulpmiddeltjes te integreren. Al na enkele lessen waren ze in staat om een volledig toetsenbord op de grond na te bootsen.

Een grote dosis zelfvertrouwen en motivatie dankzij de snelle succeservaring

Nadat ze eenmaal over de cognitieve kennis van het toetsenbord beschikten, hadden ze vanzelf ook de vaardigheid van het blind typen onder de knie, zij het nog aan een traag tempo. Het grote voordeel hiervan was dat de kinderen blonken van zelfvertrouwen en motivatie omdat ze erin slaagden om de basis op zo’n korte tijd aan te leren.

Uit dit experiment ontstond “Typ10”, een naam die de kinderen overigens zelf hebben bedacht. Omdat het opzet voor deze doelgroep zo geslaagd was, heeft Christiaan deze methode aan therapeuten uit verschillende werkvelden voorgelegd.  Zij hebben Typ10 verder uitgetest, verfijnd en onderbouwd.

Al snel bleek er een heel grote interesse te zijn en dit niet alleen van therapeuten, maar ook van scholen. In de afgelopen jaren zijn scholen steeds meer digitaal gaan werken. Ook de Coronacrisis heeft dit proces versneld toen het lesgeven plotseling grotendeels digitaal moest gebeuren.

Alleen al het afgelopen jaar waren er zo’n 10.000 kinderen die blind hebben leren typen met Typ10

Vandaag leidt Christiaan leerkrachten en therapeuten op om zelf Typ10-lesgever te worden. Hij is ontzettend blij dat hij, samen met deze lesgevers, al zoveel kinderen (al dan niet met leer- of ontwikkelingsproblemen) heeft kunnen helpen om zelfredzamer te worden in de typevaardigheid.

Alleen al het afgelopen jaar waren er zo’n 10.000 kinderen die blind hebben leren typen met Typ10. Ondertussen zit Christiaan niet stil (wanneer wel?!): er is nu ook een QWERTY-, een Franstalige en binnenkort ook een Engelstalige versie klaar zodat ook kinderen in andere landen of regio’s kunnen kennismaken met Typ10.

Wil je graag meer informatie over de Typ10-methode en een demonstratie van het online programma en de hulpmiddelen voor kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen?

Meld je hier aan voor een gratis infosessie

We hopen dat we er samen met jou voor kunnen zorgen dat er nóg meer kinderen de kans krijgen om deze belangrijke digitale vaardigheid aan te leren zonder druk en frustratie!

Geef een reactie