Typ10 in het buitengewoon onderwijs – Interview KOCA Basisonderwijs Antwerpen

In het KOCA Basisonderwijs in Antwerpen zitten leerlingen van verschillende types die o.a. problemen kunnen hebben op het gebied van lezen, schrijven, spreken, motoriek, concentratie, … Leerkracht Nele Ameloot en Logopediste Julie Vermeiren geven al enkele jaren Typ10 in KOCA Basisonderwijs en vatten hun ervaring samen:

Waarom werken jullie met Typ10?

Heel wat kinderen bij ons op school ondervinden moeilijkheden met lezen en schrijven. Wanneer zij leren werken met compenserende maatregelen op de laptop merken we vaak dat dit traag verloopt. Daarom gingen we op zoek naar een goede methode voor onze leerlingen om het vlot typen met 10 vingers onder de knie te krijgen.

Wat zijn de voordelen van deze methode?

De voordelen van typ10 zijn dat het een visuele methode is (met steun van kernwoorden en kleuren per vinger) en dat het een goede stapsgewijze opbouw heeft. De combinatie van het werkboekje en de vele oefeningen op typ10 online maken dat er voldoende ingeoefend en geautomatiseerd kan worden.

Hoe verlopen de lessen?

Omwille van de populatie bij ons op school, die vaak iets meer tijd nodig heeft om zaken te automatiseren, spreiden we 1 les over enkele oefenmomenten (2 à 3 lessen per kleur). We oefenen eerst in het werkboekje en op toetsenborden en vervolgens op de online module. Dat is geen probleem, want de leerlingen krijgen een heel jaar de tijd om blind te leren typen. De leerlingen zijn zeer enthousiast! Dat is het belangrijkste. Ze blijven ook gemotiveerd om bekers en diamanten te verdienen.

Wat vind je van de online module?

De online module is zeker een voordeel. Het is makkelijk, duidelijk voor de leerlingen en het is zeer gebruiksvriendelijk voor de leerkracht. Ook het aanmaken van eigen teksten gaat zeer vlot! Zo is er steeds voldoende oefenstof voor de kinderen en kunnen ze oefenen naar hartenlust! 

Voor enkele leerlingen is het evaluatiesysteem (niet kunnen wissen van fouten) moeilijk, maar als leerkracht is dit wel handig om te kunnen kijken waar nog extra op geoefend moet worden. We proberen extra te benadrukken dat ‘foutjes maken mag’. 

Wat vind je van het niveau? Is het aangepast aan de doelgroep?

De standaardboekjes van typ10 zijn te moeilijk voor onze doelgroep (omwille van te veel tekst op één blad en te veel schriftelijk invullen). De aangepaste boekjes voor kinderen met STOS en ASS, waar onze school aan meewerkte, zijn perfect op maat van onze leerlingen.

Zou je Typ10 aanbevelen aan andere scholen?

Zeker! Ik heb de ambitie om elk kind dat van onze school vertrekt naar het middelbaar te leren typen!! Dit zouden ze in elke school moeten doen. 

Geef een reactie