Typ10 als springplank voor de digisprong in het onderwijs

 In mei nam Typ10 deel aan de (virtuele) EdTech meeting, die georganiseerd werd in Dublin. EdTech staat voor ‘educatieve technologie’ en draait rond de vraag hoe we technologie inzetten om een nieuwe vorm van leren mogelijk te maken. Covid-19 heeft gezorgd voor een digisprong in het onderwijs en elke school/leerkracht is hier volgens eigen kunnen en inzicht mee aan de slag gegaan.

Wij leerden vooral dat digitale basisvaardigheden belangrijker zijn dan ooit maar er is nog een lange weg te gaan…

Gelukkig gaat Typ10 scholen hiermee helpen!

EdTech in het onderwijs: realiteit of toekomstmuziek?

Aanbieders van EdTech oplossingen zoals AI, virtual reality, gamification, microlearning en personalised learning hopen vandaag in een stroomversnelling te geraken.

Klinken deze begrippen wel spannend maar misschien ook nog wat vreemd in de oren? Dat is heel normaal want de meeste scholen beschikken nog niet over de kennis of de middelen om hier vandaag al mee aan de slag te gaan…

Een VR-bril die je onderdompelt in een andere wereld kan misschien enorm boeiend zijn voor de geschiedenisles, toch is dit eerder nog toekomstmuziek want voorlopig onbetaalbaar.

En een slimme robot voor de klas zetten lijkt misschien een gemakkelijke oplossing maar dat ziet toch ook niet iedereen direct zitten. Dit laatste valt ook wel letterlijk te interpreteren, want hoe houdt zo’n robotleerkracht de controle in de klas?

Visie en draagkracht bij scholen en leerkrachten

Er valt, volgens Richard Culatta (CEO at International Society for Technology in Education), dan ook een belangrijk onderscheid te maken tussen een innovatie, een trend en een uitvinding.

Uit zijn grafiek blijkt dat het bij een trend aan impact mist en bij een uitvinding is er dan weer niet voldoende schaal. Enkel een innovatie beschikt dus over voldoende draagkracht om echt een verandering teweeg te brengen.

Het gaat dus niet zozeer over de tool of de technologie zelf maar om de visie en de draagkracht van de leerkrachten die het willen gebruiken. Hierbij is het belangrijk dat ook de ouders en leerlingen mee zijn in het verhaal. 

Typ10 is de juiste weg!

Wat is nu een realistische volgende stap om de digisprong op een geslaagde manier te realiseren?

Wij zijn ervan overtuigd dat Typ10 de juiste weg is! Niet alleen omdat het nog nooit zo belangrijk was om het blind typen onder de knie te hebben, maar ook omdat de Typ10 lesmethode  rekening houdt met het eigen tempo en individueel leervermogen van elk kind.

De digitale sneltrein is vertrokken en het is onze taak om er rekening mee te houden dat er zo weinig mogelijk kinderen uit de boot (of trein) vallen.

Typ10 op school: van een therapeutische naar een klassikale context

Tot nu toe werd onze Typ10 methode vooral in een therapeutische context gebruikt. Ruim 1700 therapeuten en zorgleerkrachten maken al gebruik van Typ10 om kinderen met dyslexie, ASS, motorische problemen of andere leermoeilijkheden blind te leren typen. Dit neemt niet weg dat de Typ10 aanpak interessant is voor alle kinderen tussen 9 en 13 jaar, ook zonder leerproblemen.

De letters worden op een speelse manier aangeleerd en de kinderen kunnen via hun online profiel thuis op eigen tempo verder oefenen. De leerkracht kan alles perfect opvolgen via een beheerplatform en bijsturen waar nodig via individuele extra oefeningen. Het slaagpercentage ligt niet alleen bijzonder hoog, de kinderen zijn ook zeer gemotiveerd om met Typ10 te werken. Dat alles maakt dat we de laatste tijd steeds meer aanvragen voor Typ10 in de klas krijgen.

Blind leren typen in het leerplan?

De Europese Commissie heeft als doelstelling dat over 7 jaar minimum 80% van de bevolking over digitale basisvaardigheden moet beschikken. Hiervoor hebben ze een digitaal actieplan voor educatie opgesteld. Elk land in de EU moet hiermee dus aan de slag gaan.

In België bevat het nieuwe leerplan van het secundair onderwijs heel wat richtlijnen rond IT op school. Behalve het secundair onderwijs krijgt nu ook het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs de mogelijkheden om materiaal aan te schaffen om digitaal te gaan werken. Er is echter 1 grote “maar”: heel wat leerkrachten stellen zich de nodige vragen rond het gebruik ervan. De leerlingen hebben buiten spelletjes, Bingle en wat opzoekwerk, nooit leren werken met een computer. Leerkrachten proberen dit met IT lesjes aan te leren maar er ontbreekt 1 belangrijke schakel: leren “blind typen”.

Blind typen maakt vandaag de dag nog geen verplicht onderdeel uit van het leerplan. Dit is thans noodzakelijk om goed en vlot te kunnen werken met een computer tijdens lesmomenten. Secundaire scholen die standaard met computers werken, verwachten tegenwoordig zelfs een typattest voor ze kunnen starten in het secundair.

Typ10 voor de hele scholengemeenschap

Het is belangrijk dat scholen gaan nadenken over een geïntegreerde aanpak.

Het zou natuurlijk prachtig zijn als alle kinderen dezelfde kansen krijgen en zodoende een goede start kunnen maken in de digitale wereld op school. Onze Typ10 methode is toegankelijk voor alle leerlingen en alle scholen, zowel bijzonder als gewoon lager onderwijs. Dit maakt dat het ook ideaal is voor een hele scholengemeenschap.

Het voordeel hiervan is ook dat het kostenplaatje per school voor een groot stuk naar omlaag gaat. Typ10 biedt speciale kortingen aan omdat we in één keer een grote groep leerkrachten kunnen opleiden en grotere aantallen lesmateriaal kunnen verdelen.

Indien je meer info of een gratis proefpakket wenst om Typ10 in jouw school of scholengemeenschap aan te bieden, neem vrijblijvend contact met  ons op. Wij organiseren ook met plezier een gratis digitale infosessie

Blind leren typen en handenvol plezier maken tijdens de Typ10 zomerkampen

Uiteraard is het niet voor elke school haalbaar om volgend schooljaar al Typ10 lessen aan te bieden. Gelukkig kunnen kinderen tussen 9 en 13 jaar deze zomer ook weer terecht in één van onze Typ10 zomerkampen. Deze gaan door op 12 verschillende locaties in Vlaanderen. Er worden 2 lessen Typ10 per dag gegeven, aangevuld met leuke activiteiten onder professionele begeleiding van therapeuten en lesgevers. Op het einde van de week kunnen de deelnemers blind typen. Thuis kunnen ze nog een jaar lang verder oefenen op snelheid via de online module. Zo zijn ze in september helemaal (digitaal) opgeladen en klaar om naar school te gaan!

Tenslotte, voor wie er niet bij kan zijn op de zomerkampen, is het vanaf september ook mogelijk om Typ10 lessen te volgen in kleine groepen via homeschooling.

Contacteer ons vrijblijvend bij vragen of interesse in onze zomerkampen of homeschooling.